Double_n_8

https://www.facebook.com/nikolay.nikolov.33 http://www.youtube.com/watch?v=5cfczldAQHo&list=PLiUAmBUKoFAsJsFhScFhdpfMHmpUZCmnC
Hello my name is Nikolay. I am 19 years old from Bulgaria. Playing basketball.

“найш ко
въри са ибеш”

(via bi4)

Posted 1 month ago With 204 notes

“В детската градина все обличаха момченцата като зайчета, а момичетата като снежинки… И ето сега резултатът - страхливи мъже и ледени жени.”

Posted 2 months ago With 14 notes